Handicapforhold

Vi gør altid vores bedste for at sikre gode adgangsforhold og faciliteter for handicappede. Følgende forhold er gældende:

• Der er niveaufri adgang til hele spillestedet.

• Der findes handicap-toilet efter alle gældende regler.

• Vi giver adgang til en handicaphjælper mod fremvisning af gyldigt ledsagerkort uden beregning. Da vi har en begrænset plads og ofte udsolgt til koncerterne, bedes I melde deres ankomst staks efter købet af billetter ved at skrive til os på hej@kammerateriet.com. Medbring ledsagerkortet.

• Ved siddekoncerter hjælper vi med at komme til rette på den ønskede plads ved enten borde eller stolerækker. Ved ståkoncerter kan pladsen være trang og vi hjælper efter bedste evne med en praktisk placering i lokalet.

• Ved siden af Kammerateriet findes Kammerateriets to handicap-parkeringspladser.

Vi ses på Svendborg Havn